Názory

Kdo je v tunelu Blanka ten de.il? Odborník jasně ukázal prstem

Karel Kuttelwascher

Kdo je v tunelu Blanka ten de.il? Odborník jasně ukázal prstem

Kdysi v jedné budově dali elektrikáři vypínače na světlo přímo do sprch, když jsem se jich ptal, zda je to normální, tak mi řekli, bylo to v projektu. A teď ta Blanka.

Je jasné, že byl flagrantně porušen technologický postup prací. Metrostav, jako generální dodavatel stavební části,měl zabezpečit výstavbu kabelových žlabů se vším všudy, tedy i s patřičným odvodněním celého díla. Následně odevzdat tuto část pro montáž technologie ČKD. Vše musel zkontrolovat stavební dozor, t.j IDS a odsouhlasit a to protokolárně.

Dalším stupněm kontroly jsou kontrolní dny. Tam by měl postup prací zkontrolovat i projektant a to z důvodu dodržení projektovaných parametrů stavby. Za těmito úkony jsou konkrétní lidé a každý z nich se honosí "kulatým" razítkem. První obrovská chyba nastala zřejmě tím, že Metrostav pustil na svoji stavbu ČKD v době, kdy práce Metrostavu na kabelových žlabech nebyly dokončeny. ČKD položil kabely a taktéž svoje práce nedokončil a ejhle přišla velká voda. Ihned potom měl stavební dozor informovat investora, svolat kontrolní den a za účasti všech zainteresovaný, tedy i projektanta, zaležitost řešit. Zřejmě nic takového se nestalo, Metrostav v poklidu nechal žlaby zatopené, ČKD mlčelo a investor Hudeček se bál bez právníků vyjít snad i z kanceláře.

Voda odtekla a po roce jsou kabelové spoje nefunkční. Politici žijí opět několik měsíců bezstarostným životem a žvaní a žvaní. Bohužel technické záležitosti na stavbách se "okecat" nedají. Buď to umíš, nebo to neumíš. A nezáleží jestli máš titul před jménem a dva další za jménem. Politická odpovědnost je v tom, že investor, tedy město Praha, mělo a má v čele v rozhodujících chvílích pro stavbu diletanty, počínaje rokem 2013. Odpovědnost za celou výstavbu je však plně na generálním dodavateli stavební části  Metrostavu a generálním dodavateli technologie ČKD Praha a především na stavebním dozoru firmě IDS, která je v konečném důsledku odpovědná za výstavbu díla a jeho uvedení do provozu. Potíž je v tom, že v Česku namísto odpovědných lidí vládnou nikomu neodpovědní právníci.

Diskuze