Zprávy

Strana soukromníků vyzývá zákonodárce, zamítněte zákon o elektronické evidenci tržeb

Tisková zpráva

Strana soukromníků vyzývá zákonodárce, zamítněte zákon o elektronické evidenci tržeb

Prohlášení Strany soukromníků České republiky

Vyjádření SsČR ke „Konferenci o Elektronické evidenci tržeb“ 

Hospodářská komora ČR v rámci své konference za účasti ministra financí A. Babiše, podpořila návrh zákona o elektronické evidenci tržeb (EET). Za přítomnosti 1. místopředsedy vlády a ministra financí A. Babiše, přednesl stanovisko Hospodářské komory ČR její president pan Vladimír Dlouhý.

„Zavedení EET chápeme především jako pokus o narovnání konkurenčního prostředí, ve prospěch řádných podnikatelů, proti daňovým podvodníkům. Pokud tento základní cíl EET postupně nenaplní, nemá význam. Má-li však být EET zavedena, pak na základě vlastních praktických poznatků HK ČR preferuje – podobně jako MF ČR - chorvatský model, který je nejlevnější, s nejmenšími zásahy státu,  zůstávají však nezodpovězeny tyto otázky: 

„Naplní se fiskální očekávání, když mnohamiliardové úniky se odehrávají v různých sférách ekonomiky a největší úniky se nedotýkají maloobchodního prodeje a prodeje koncovým spotřebitelům, ale v sofistikovaných podvodech a v podvádění s DPH v milionech korun ? Proč je návrh střídmý v tom, že si nedělá ambice na výběr nevybraných daní a EET je jen zlomkem oproti 80 - 90 % objemu daňových úniků, přičemž předpoklad zvýšeného výběru daní nástrojem EET, nemusí být naplněn? 

Z pohledu SsČR zastupující politické zájmy soukromníků, živnostníků a drobných podnikatelů, jsme názoru:

  • Zavedením EET není vyřešeno 80 - 90 % daňových úniků
  • Zavedením EET není zaručeno zvýšení výběru daní
  • Zavedení EET způsobí finanční a administrativní zatížení soukromníků, živnostníků a drobných podnikatelů
  • Zavedení EET způsobí dle předpokladu zánik cca 150 – 200 000 živností v rámci ČR čímž dojde k neúměrné zátěži pro státní rozpočet, stoupne nezaměstnanost a tím i související zatížení VZP Správy sociálního zabezpečení.
  • Dojde ke snížení spotřeby, snížení tržeb a zvýší se zadluženost domácností, později možná ke zvýšení kriminality a šedé ekonomiky.

Ptáme se: proč zavádíme a kopírujeme Chorvatský systém i když již dnes víme, že nenaplnil očekávání, nezvýšil výběr daní a jeho dopad na ekonomiku byl kontraproduktivní. Došlo ke snížení počtu živností, zvýšení počtu osob evidovaných na úřadech práce a ve finálních číslech nedošlo ke zvýšenému výběru daní. Zastáváme názor, že zavedení systému EET není dostatečně dopracováno a jeho aplikace pro podmínky ČR, není v tomto znění přínosné a přijatelné.

Strana soukromníků ČR vyzývá zákonodárce, aby návrh na zavedení EET ve znění předloženém Poslanecké sněmovně ke schválení zamítli.

Petr Thaisz, místopředseda Strany soukromníků České republiky, předseda Krajské rady Zlínského kraje SsČR

Diskuze