Podnikání

Porovnejte s dneškem. Jak se danilo za první republiky

Ingema

Porovnejte s dneškem. Jak se danilo za první republiky

Řada lidí, i z ekonomických kruhů, dává dnes Čechům za příklad první republiku. Máme si ale brát inspiraci i z hlediska daní z příjmů? Podívejme se, jak to s příjmovou daní opravdu vypadalo v meziválečném období.

Po vzniku Československa se daň z příjmů zařadila do velké skupiny, kterou tvořila všeobecná daň výdělková, výdělková daň z podniků veřejně účtujících, daň z důchodu, daň z příjmů, daň z vyššího služného a tantiémová dávka.

Během daňové reformy z roku 1927 se přímé daně rozdělily na daň důchodovou a daně výnosové.

Daň důchodovou platily domácnosti ze všech svých příjmů po překročení minimální hranice. Daňová progrese byla poměrně velká a pohybovala se ve dvaceti pásmech od 1 % do 28 %.

Do daní výnosových patřila všeobecná daň výdělková (sazby od 2,5 % do 4 %), zvláštní daň výdělková (8 %), pozemková daň (2 %), domovní daň (8 až 12 %), daň rentová, daň z tantiém (10 % a přirážka), daň z vyššího služebného (3 % nad 100 000 korun) a daň z obohacení (2 % až 55 %). Dnešní terminologií by se jednalo o různé druhy příjmů v rámci daně z příjmů – například finanční odměny členů představenstev, čistý výnos podniku či příjmy z pronájmu.

Specifický odvod v rámci přímých daní tvořil branný příspěvek, který museli platit všichni lidé ve věku 25 až 50 let, kteří neabsolvovali vojenskou službu alespoň v délce 12 týdnů. Jeho výše se počítala jako 10 % navíc k důchodové dani. Tento systém daní z příjmů vydržel s drobnými úpravami až do vzniku protektorátu.

Kolik za první republiky zaplatili na daních z příjmů zaměstnanci?

Předpokládejme, že jste zaměstnanec, máte ženu, dvě děti a na svou dobu velmi slušný příjem 5 000 Kč měsíčně (služné tehdejšího úředníka na dnešní úrovni ředitele okresního finančního úřadu). Předpokládejme, že těchto 60 000 Kč z vašeho služebního poměru za rok je čistý základ, po všech srážkách a zaokrouhlení. Tehdejší sazby daně byly "progresivně klouzavé", ovšem oproti dnes známému stavu se dvěma odchylkami:

  • procentní sazba nerostla jako v dnešní době (např. rok 1998) od 15 % do 40 %, ale v pásmu ušším, od 1 % do 29 %
  • k procentem stanovené dani se nepřičítala konstantní částka daně jako dnes, ale naopak se konstatní částka od daně odečítala.

Praktický výpočet důchodové daně pro váš slušný příjem před 70 lety by vypadal asi takto:

Základ 60 000 Kč
Sazba daně 7 % z důchodu (t.j. - 4 200 Kč)
Odečet konstatní částky - 1 100 Kč
Čistá daňová sazba 3 100 Kč

Protože se staráte o další dva a více členů rodiny daň se dále nezvyšuje. Daňová sazba tedy činí právě 5,16 % vašeho "hrubého" služného (nikoliv „superhrubého“).

Jak by vypadal obdobný výpočet ze "slušného platu" dnes?

Diskuze