Pro tradiční knihkupectví je stále těžší se uživit